Verhuur kamer in uw huurwoning verboden? Meldpunt!

U wilt een kamer verhuren?

Vroeger was het verhuren van een leegstaande kamer in uw huurwoning heel normaal. U bent dan hospita (m/v). Daar is een speciale regeling voor. De ontvangen huur is vrijgesteld van belasting tenzij u meer dan € 5.069 jaarlijks aan kamerhuur ontvangt.

Dan moet u in uw huurcontract kijken of daar iets als het volgende in staat:

“Voor het onderverhuren of in gebruik geven van een onzelfstandig gedeelte van het gehuurde zal de toestemming door de corporatie worden gegeven, mits huurder zelf het gehuurde als hoofdverblijf heeft en er geen sprake is van overbewoning ten gevolge waarvan de corporatie schade zou kunnen lijden.”

U moet dus wel om toestemming vragen maar de corporatie zal in principe toestemming geven. Echter sinds enkele jaren verbieden corporaties verhuur van een kamer in uw huurwoning gewoon. Ook verlenen ze geen ontheffing meer als er een verbod in het contract staat.

U mag geen kamer in uw huurwoning verhuren van uw corporatie?

Meld dat hier: Stuur uw naam, de naam van uw corporatie en uw emailadres en telefoonnummer naar: melding@kamerhuur.NU.

Wij verzamelen die informatie en proberen via een proefproces de corporatie tot andere gedachten te brengen. Heeft u ervaring als hospita? Ook uw ervaring is welkom!

Mocht u ons willen en kunnen helpen om dit proefproces tot een goed einde te brengen aarzel dan niet om ons op hetzelfde emailadres te berichten.

Waarom dit meldpunt?

De corporaties zouden 16.000 studentenkamers bouwen tussen 2011 en 2016 maar komen nu niet verder dan 10.000 terwijl er in Nederland een tekort is van 30.000 studentenkamers.

Daarom worden nu grotere woningen die bedoeld zijn voor gezinnen met kinderen door meerdere studenten gehuurd en gedeeld. Dit gaat ten koste van de doorstroming: mensen die willen samenwonen en kinderen krijgen en dus 2 kleine woningen achterlaten vinden daardoor geen geschikte woning.

Over het verstoppen van de woningmarkt gesproken: het afschaffen van bejaardentehuizen zorgt ervoor dat ouderen langer in hun vaak te grote woning blijven zitten. Ook zij stromen niet meer door.

De oplossing.

De oplossing is dus dat die ouderen een kamer in hun huurwoning verhuren via bijvoorbeeld studentenhuisvestingorganisaties zodat ze weten wie er komt. Ouderen verdienen er wat bij, hebben meer aanspraak en voelen zich veiliger. Studenten hoeven niet langer te forensen naar hun ouderlijke woning en kunnen eindelijk het studentenleven in de stad waar ze studeren meemaken.

Vooral buitenlandse studenten laten door de krappe studentenhuisvesting o.a Amsterdam links liggen en kiezen voor Maastricht. Zij zijn economisch van groot belang voor Nederland en de gemeente waar ze wonen en studeren: ze geven minimaal €10.000 per jaar uit! Ook zij verkiezen een studentenkamer bij een hospita boven geen kamer.

Wat is een hospitakamer?

Er zijn heel veel (alleenstaande) bewoners van een huurwoning die geschikt is voor het verhuren van een kamer: dat heet een hospitakamer want de hoofdhuurder of eigenaar wordt hospita genoemd en woont ook in die woning.

Mag u een kamer verhuren?

Onderhuur is niet toegestaan maar een uitzondering is het verhuren van een deel van de woning, een kamer, terwijl de huurder zelf ook in de woning woont. Dit mag, tenzij het in het huurcontract is uitgesloten. De huurder van de woning dient dan bij de eigenaar(woningcorporatie) om ontheffing hiervan te vragen.

Wat zijn de voordelen van een hospitakamer voor de student-huurder?

1. Meer keuze.

In principe komen er steeds meer mensen die een woning nog maar alleen of met twee bewonen terwijl de woning groot genoeg is om een kamer te verhuren: er is dus meer keuze in kamers.

2. Meer aanspraak.

Het is gezelliger als je een leuke hospita (gepensioneerd of van je eigen leeftijd!) hebt. Je komt dan niet in een leeg huis en je kan nog eens wat vertellen, lenen of een biertje drinken. Dat geldt natuurlijk ook voor de hospita 🙂

3. De kamerhuur is vaak goedkoper.

Niet iedere hospita zal de maximale kamerhuur vragen volgens de puntentelling. Je kunt afspraken maken over huishoudelijke taken, boodschappen doen of  bijv. de hond uitlaten in ruil voor een lagere kamerhuur.

4. Als je ziek bent.

Het is niet leuk om ziek in je kamer te zijn. Dan is het prettig als er iemand anders in huis is die hulp kan bieden.

5. Een hospitakamer is veiliger.

Je deelt de voordeur met anderen in huis en dat is veiliger dan alleen. Ook bij brand zul je elkaar waarschuwen. Het zijn vaak alleenstaanden die overvallen worden in hun eigen woning.

Wat zijn de nadelen van een hospitakamer voor de huurder?

1. Je deelt vaak WC, douche en keuken.

Afhankelijk van de situatie kan het delen van WC, douche en keuken vervelend zijn. Maar het komt voor dat je een douchecabine en een klein keukentje nagenoeg of zelfs helemaal alleen hebt.

2. Verkeerde hospita.

Het kan zijn dat je hospita en jij verschillende verwachtingen van elkaar hebben. Daarom zijn de eerste 9 maanden proeftijd en kun je beide zonder reden de kamer tussentijds opzeggen. Dan geldt in principe een opzegtermijn van 3 maanden maar je kunt samen afspreken dat te verkorten. Daardoor is de maximale huurtermijn 1 jaar bij opzegging op de laatste dag van de 9 maanden proeftijd. Ruim voldoende voor een student.

3. Overlast.

De hospita is verantwoordelijk voor de overlast naar de buren. Dus als je als huurder van een hospitakamer overlast geeft dan wordt ook de hospita daar op afgerekend. De hospita kan dan ook de huur altijd om die reden opzeggen. Daarom kun je vaak minder (vaak) herrie maken dan je misschien zou willen.

4. Onbekend is onbemind: hospita is onbekend.

Helaas is het niet meer een bekend begrip: hospita. Daarom zijn er veel bewoners die niet weten dat er een speciale wettelijke regeling (hospitahuur of hospitakamer) is die het gemakkelijker en lucratiever maakt om een kamer te verhuren. Je zult dus actief mensen moeten aanspreken of advertenties moeten zetten of folders maken om bewoners erop attent te maken.

Wat zijn de voordelen van een kamer in uw huurwoning voor de kamerverhuurder?

1. Tot € 5.069 onbelast inkomen 🙂

U kunt uit de verhuur van een kamer in uw huurwoning in 2016 maximaal € 5.069 (dat is €422 per maand!) onbelast verdienen. U hoeft niets aan te geven op een belastingbiljet en u hoeft er ook geen biljet voor aan te vragen.

2. U behoudt uw huurtoeslag.

Raar maar waar: voor de huurtoeslag geldt de kamerhuurder NIET als medebewoner. Let op: u moet wel binnen 4 weken een schriftelijk kamerhuurcontract aan de belastingdienst toesturen anders wordt u als samenwonend gezien! En dan telt het WEL voor de huurtoeslag!

3. Geen korting op AOW of andere uitkering.

Met uitzondering van de bijstand is uw ontvangen kamerhuurpenningen niet alleen onbelast maar er is ook geen andere korting op uw AOW of uitkering.

4. Het is gezelliger.

Natuurlijk is het leuk als u een student heeft waar het een beetje mee klikt. Veel gezelliger dan in uw eentje.

5. Het is veiliger.

De kamerhuurder is soms ook thuis en als er dan iemand onverwachts aanbelt kunt u altijd vragen of hij/zij even meeluistert of open doet.

6. U heeft extra hulp.

Afhankelijk van wat u afspreekt en wie u de kamer gunt kunt u ook bijv. huishoudelijk hulp afspreken. De kamerhuurder kan bijv. de keuken en de badkamer schoonmaken of boodschappen voor u doen.

 

Deze site wordt gesponsord door www.idee.NU